Văn bản số 02/VBHN-BKHCN: Luật sở hữu trí tuệ
Nghị định số 55/2001/NĐ-CP: Dịch vụ ineternet
Văn bản số 08/VBHN-BCT: Hoạt động xúc tiến thương mại
Văn bản số 15/VBHN-BCT: Nhượng quyền thương mại
Nghị định số 35/2006/NĐ-CP: Nhượng quyền thương mại
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Luật việc làm
Nghị đinh số 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014
Nghị định Số 91/2009/NĐ-CP: Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị Định Số 52/2008/NĐ-CP: Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Nghị định số 171/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

[ 12