Võ thuật điện ảnh Ba Thành
Vĩnh Xuân Kungfu Thăng Long: Võ sư Đinh Trọng Thủy - 098.323.6269
Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Vân - Nguyễn Tế Công
Sức mạnh Vịnh Xuân Quyền
Cao thủ Vịnh Xuân phái tụ hội mừng ra mắt võ đường mới