HTG.VN: Kênh quảng cáo và công cụ tìm kiếm HTG TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO - HƯNG THỊNH
LuatManhDuc.com - law.hungthinhgroup.net - smi
HTG.VN - Thuê tài - Thuê xe - BaThanh.Net
Thương Hiệu Doanh Nghiệp là cái tên dễ nhớ, gần gũi và Thương Hiệu là mục tiêu chung của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi hội tụ Thành công - Thịnh vượng - Phồn vinh của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi tôn vinh và khẳng định đẳng cấp thương hiệu của doanh nghiệp thương hiệu.

Không cam kết tiến hành tố tụng đúng pháp luật

Không ký cam kết tiến hành tố tụng đúng pháp luật thì đương nhiên Tòa án đã thừa nhận quyết định y án sơ thẩm theo ý chí chủ quan của người tiến hành tố tụng tại bản án phúc thẩm là trái pháp luật. Hiện thực hóa khoản 3 Điều 297 và Điều 299 của Bộ luật tố tụng dân sự, bản án sơ thẩm và phúc thẩm là các bản án oan sai và đương nhiên bị hủy.
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: ………./2014/TAPT-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2014

CAM KẾT

Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo cam kết và theo pháp luật

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- Căn cứ Điều 4 Hiến pháp; Điều 3, 7, 13, 16, 24 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 9, 15, 18, 26, 74, khoản 1 và 9 Điều 75, khoản 1 Điều 76 Luật tố tụng hành chính; Điểm đ khoản 1 Điều 12, điểm đ khoản 1 Điều 14, điểm đ khoản 1 Điều 15 Luật khiếu nại;

- Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2641/2014/QĐPT-LĐ ngày 25/8/2014 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 474/2014/TATP-TLĐ ngày 25/8/2014 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Đơn khiếu nại sửa đổi, bổ sung ngày 03/09/2014 của ông Nguyễn Đức Thành.

CAM KẾT

1. Cam kết chỉ tiến hành tố tụng nếu đảm bảo xét xử vô tư, khách quan, công bằng, chính xác và đúng pháp luật.

2. Cam kết nếu bất chấp pháp luật xử án theo ý chí chủ quan của người có thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm theo Cam kết 3 và quy định của pháp luật.

3. Cam kết chịu trách nhiệm với hình thức xử lý kỷ luật bị khai trừ Đảng viên (nếu là Đảng viên) và cách chức chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án nếu có quyết định, hành vi vi phạm pháp luật làm xâm phạm đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Thành.

4. Cam kết nếu không thực hiện đúng và đủ các cam kết 1, 2 và 3 thì văn bản cam kết này sẽ là chứng cứ để ông Thành thực hiện quyền, nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của mình và truy cứu trách nhiệm của Hội đồng xét xử phúc thẩm tới cùng.

Những người tiến hành tố tụng đồng ý cam kết, ký và ghi rõ họ tên gồm có:

STT

NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN

1

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Xuân Thủy

Không ký

2

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Xuân

Không ký

3

Thẩm phán: Ông Đỗ Giang

Không ký

4

Kiểm sát viên: Bà Nguyễn Thị Én

Không ký

5

Thư ký Tòa án: Bà Phạm Thị Nguyên

Không ký

                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

                                                                                                                     Thẩm phán

                                                                                                                     (Không ký)

                                                                                                            Trần Xuân Thủy

Án oan sai: Ai làm gì được ta?

Người tiến hành tố tụng không ký cam kết theo yêu cầu của ông Thành thể hiện người tiến hành tố tụng bất chấp pháp luật không tôn trọng ông Thành và không chịu sự giám sát của ông Thành nhân danh Nhân dân theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 1 Điều 15 Luật tố tụng hành chính và Điều 4 Hiến pháp, không bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 16 Bộ luật tố tụng dân sự, né tránh trách nhiệm quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 13 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Luật tố tụng hành chính.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phân công Thẩm phán Trần Xuân Thủy làm Chủ tọa phiên tòa nhưng thực tế diễn biến phiên tòa thể hiện Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân là Chủ tọa. Quyết định giải quyết khiếu nại thể hiện còn có ít nhất một Chủ tọa khác chỉ đạo án và điều hành phiên tòa phúc thẩm từ xa.

Lý do hoãn phiên tòa phúc thẩm ngày 23/7/2014 bằng miệng là Do ông Thành có Đơn kháng cáo sửa đổi, bổ sung ngày 18/7/2014 nên... hoàn toàn khác và xa lạ với lý do thể hiện trong Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 208/2014/QĐ-PT ngày 23/7/2014 là Do ông Thành có đơn khiếu nại và hội đồng xét xử cần có thời gian xem xét đơn khiếu nại của ông Thành.

Bất chấp pháp luật không giải quyết khiếu nại mà vội vàng đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm là xâm phạm đến quyền khiếu nại, tố cáo của ông Thành quy định tại Điều 24 Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 26 Luật tố tụng hành chính, điểm k khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng lại áp đặt trái quy định tại điểm k khoản 2 Điều 31 Luật khiếu nại “Đây là quyết định giải quyết cuối cùng”.

Chia sẻ FacebookTHÔNG TIN MỚI
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUẢNG CÁO - LIÊN KẾT
Võ Thuật


QUẢNG CÁO

0912 82 2628

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG HIỆU VẬN TẢI BA THÀNH
Địa chỉ: 248/25 Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.6899.6850 & 08.6899.6846 - Hotline: 0912 82 2628
Email: info@thuonghieudoanhnghiep.vn
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP