HTG.VN: Kênh quảng cáo và công cụ tìm kiếm HTG TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO - HƯNG THỊNH
LuatManhDuc.com - law.hungthinhgroup.net - smi
HTG.VN - Thuê tài - Thuê xe - BaThanh.Net
Thương Hiệu Doanh Nghiệp là cái tên dễ nhớ, gần gũi và Thương Hiệu là mục tiêu chung của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi hội tụ Thành công - Thịnh vượng - Phồn vinh của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi tôn vinh và khẳng định đẳng cấp thương hiệu của doanh nghiệp thương hiệu.

Quảng cáo sản phẩm trong AdWords Editor

Quảng cáo danh sách sản phẩm là định dạng quảng cáo mua sắm sử dụng thông tin sản phẩm từ tài khoản Google Merchant Center. Quảng cáo danh sách sản phẩm bao gồm ba phần:

 • Tiện ích mở rộng sản phẩm, được đặt ở cấp chiến dịch
 • Quảng cáo danh sách sản phẩm có dòng quảng cáo tùy chọn
 • Mục tiêu sản phẩm

Để có cái nhìn tổng quan về quảng cáo danh sách sản phẩm, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp AdWords. Để tìm hiểu thêm về quảng cáo danh sách sản phẩm trong AdWords Editor, hãy tham khảo phần bên dưới.

Tiện ích mở rộng sản phẩm

Hiện tại, không thể xem hoặc cập nhật tiện ích mở rộng sản phẩm của chiến dịch trong AdWords Editor. Để quản lý tiện ích mở rộng sản phẩm, hãy đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn. Tìm hiểu cách thiết lập tiện ích mở rộng sản phẩm trong AdWords.

Quảng cáo danh sách sản phẩm

Để thêm quảng cáo danh sách sản phẩm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn tab Quảng cáo, sau đó chọn tab Danh sách sản phẩm.
 2. Nhấp vào Thêm quảng cáo danh sách sản phẩm.
 3. Tùy chọn: Nhập Dòng quảng cáo.

Để thêm nhiều quảng cáo danh sách sản phẩm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn tab Quảng cáo, sau đó chọn tab Danh sách sản phẩm.
 2. Nhấp vào Thực hiện nhiều thay đổi > Thêm/cập nhật nhiều quảng cáo danh sách sản phẩm.
 3. Sử dụng hộp kiểm để cho biết nơi bạn muốn thêm quảng cáo mới.
 4. Gõ hoặc dán danh sách quảng cáo của bạn. Để chỉ định trường trống cho dòng quảng cáo, sử dụng dấu ngoặc vuông trống: []
  • Nếu bạn bao gồm cột chiến dịch và nhóm quảng cáo, trường quảng cáo là tùy chọn. Mọi ví dụ sau đây là quảng cáo hợp lệ:
   • Chiến dịch 1, Nhóm quảng cáo 1
   • Chiến dịch 1, Nhóm quảng cáo 1, Giao hàng miễn phí
   • Chiến dịch 1, Nhóm quảng cáo 1, []
  • Nếu bạn không bao gồm cột chiến dịch và nhóm quảng cáo, trường quảng cáo là bắt buộc. Ví dụ sau đây là hai quảng cáo hợp lệ:
   • Giao hàng miễn phí
   • []
 5. Nhấp vào Xem trước.
 6. Xem xét tiêu đề cột, sau đó nhấp vào Xử lý.
 7. Nhấp vào Hoàn tất và xem xét thay đổi để xem các thay đổi đang chờ xử lý của bạn hoặc nhấp vào Hoàn nguyên và hủy để hủy.
 8. Để thêm các thay đổi đang chờ xử lý vào tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Giữ các thay đổi được đề xuất. Sau đó, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi được đề xuất.

Mục tiêu sản phẩm

Để thêm mục tiêu sản phẩm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn tab Nhắm mục tiêu, sau đó chọn tab Sản phẩm.
 2. Nhấp vào Thêm mục tiêu sản phẩm.
 3. Tùy chọn: Chọn giá trị để nhắm mục tiêu.
  • Bạn có thể để giá trị là Không để nhắm mục tiêu tất cả sản phẩm.
  • Nếu bạn chọn điều kiện từ trình đơn thả xuống, bạn phải nhập một trong số các giá trị bằng tiếng Anh sau: new, refurbished, used.
  • Bạn có thể tạo mục tiêu sản phẩm cụ thể sử dụng ID sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu Merchant Center. Tìm hiểu thêm trong bài viết về Merchant Center này.
 4. Tùy chọn: Nhập URL đích cho mục tiêu sản phẩm. Nếu bạn không nhập URL đích thì URL của quảng cáo được sử dụng. Tìm hiểu cách định dạng URL trong Trung tâm trợ giúp AdWords.

Để thêm nhiều mục tiêu sản phẩm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn tab Nhắm mục tiêu, sau đó chọn tab Sản phẩm.
 2. Nhấp vào Thực hiện nhiều thay đổi > Thêm/cập nhật nhiều mục tiêu sản phẩm.
 3. Sử dụng hộp kiểm để cho biết nơi bạn muốn thêm mục tiêu mới.
 4. Gõ hoặc dán danh sách mục tiêu của bạn.
 5. Nhấp vào Xem trước.
 6. Xem xét tiêu đề cột, sau đó nhấp vào Xử lý.
 7. Nhấp vào Hoàn tất để xem những thay đổi của bạn hoặc nhấp vào Hoàn nguyên và hủy để hủy.

Để thêm mục tiêu sản phẩm trong tệp nhập CSV của bạn, bao gồm tối đa ba cặp điều kiện và giá trị mục tiêu sản phẩm, bằng cách sử dụng các tiêu đề cột sau:

 • Điều kiện mục tiêu sản phẩm 1
 • Giá trị mục tiêu sản phẩm 1
 • Điều kiện mục tiêu sản phẩm 2
 • Giá trị mục tiêu sản phẩm 2
 • Điều kiện mục tiêu sản phẩm 3
 • Giá trị mục tiêu sản phẩm 3

Chia sẻ Facebook

Google

THÔNG TIN MỚI
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUẢNG CÁO - LIÊN KẾT
Võ Thuật


QUẢNG CÁO

0912 82 2628

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG HIỆU VẬN TẢI BA THÀNH
Địa chỉ: 248/25 Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.6899.6850 & 08.6899.6846 - Hotline: 0912 82 2628
Email: info@thuonghieudoanhnghiep.vn
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP