HTG.VN: Kênh quảng cáo và công cụ tìm kiếm HTG TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO - HƯNG THỊNH
LuatManhDuc.com - law.hungthinhgroup.net - smi
HTG.VN - Thuê tài - Thuê xe - BaThanh.Net
Thương Hiệu Doanh Nghiệp là cái tên dễ nhớ, gần gũi và Thương Hiệu là mục tiêu chung của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi hội tụ Thành công - Thịnh vượng - Phồn vinh của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi tôn vinh và khẳng định đẳng cấp thương hiệu của doanh nghiệp thương hiệu.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 8/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra Thông báo về Kỳ họp thứ 25 và 26 của Ủy ban với nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, quyết định thông qua.

Theo đó, trong các ngày 18, 19/8 và 2, 3/10/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã họp kỳ thứ 25 và 26. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp.

Tại 2 kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận các nội dung sau:

1. Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với 4 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Nội dung tố cáo tập trung phản ánh về việc: Thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý; vi phạm quy định về giải quyết đơn thư tố cáo; bao che, không xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật và pháp luật; độc đoán, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân; lạm dụng quyền hạn, cố ý chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện không đúng một số chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ; sử dụng kinh phí chưa tiết kiệm; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; về quản lý, sử dụng đất đai…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, làm rõ: Có nội dung tố cáo đúng một phần, có nội dung tố cáo có cơ sở, có nội dung chưa có cơ sở hoặc không đúng; có trường hợp người tố cáo và nội dung tố cáo còn mang tính suy diễn cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, 1 trường hợp không có khuyết điểm, vi phạm; 3 trường hợp có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề đã kết luận đối với cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý; báo cáo kết quả bằng văn bản với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân:

Đối với Đảng đoàn và đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Đảng đoàn có một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc, bổ nhiệm cán bộ; đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc của Thường trực Trung ương Hội, vi phạm quy định của Luật Đấu thầu và Luật Thi đua khen thưởng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kiểm điểm nghiêm túc trước Đảng đoàn và Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội về các khuyết điểm, vi phạm nêu trên. Kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Xem xét, quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên:

- Đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm quy định của Ngành, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ, xử lý cán bộ vi phạm và trong làm kinh tế để cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ...

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tố Tranh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long do vi phạm pháp luật.

4. Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng:

- Đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, qua kiểm tra nhận thấy: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tương đối toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế; công tác giám sát, quản lý cán bộ chưa chặt chẽ, còn để xảy ra trường hợp cán bộ chủ chốt cấp huyện được điều động về tỉnh, bổ nhiệm rồi mới phát hiện vi phạm, phải xử lý. Ủy ban Kiểm tra thực hiện chưa đồng đều các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tài chính cơ quan tài chính của cấp uỷ cùng cấp; việc chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít, chủ yếu qua giải quyết tố cáo nên hạn chế tác dụng ngăn ngừa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, hiệu quả cao hơn.

- Đối với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Việc thực hiện chức năng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng đoàn, Ban cán sự đảng là vấn đề mới và còn một số vướng mắc, nhưng Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã lãnh đạo và chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra trong Cơ quan và hệ thống hội nông dân các cấp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian tới đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục lãnh đạo tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đầy đủ và toàn diện hơn trong quy chế làm việc để chỉ đạo thực hiện.

5. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản bảo đảm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm kinh phí hoạt động công tác đảng và cơ sở vật chất, tài sản cố định; tổ chức thực hiện quản lý, thu, chi nguồn Quỹ dự trữ theo quy chế của cấp ủy, góp phần phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa chỉ đạo việc thẩm định phương án tự chủ của các đơn vị để có căn cứ xác định phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành; việc chấp hành chế độ, định mức tại một số đơn vị được kiểm tra còn có khoản chi chưa đúng quy định, hạch toán chưa đúng chế độ kế toán...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng phát huy ưu điểm và chỉ đạo khắc phục những vấn đề tồn tại.

6. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên: Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ và cảnh cáo đối với 2 trường hợp do vi phạm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông qua Báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng./.

Chia sẻ Facebook

Chính Phủ

THÔNG TIN MỚI
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUẢNG CÁO - LIÊN KẾT
Võ Thuật


QUẢNG CÁO

0912 82 2628

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG HIỆU VẬN TẢI BA THÀNH
Địa chỉ: 248/25 Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.6899.6850 & 08.6899.6846 - Hotline: 0912 82 2628
Email: info@thuonghieudoanhnghiep.vn
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP