HTG.VN: Kênh quảng cáo và công cụ tìm kiếm HTG TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO - HƯNG THỊNH
LuatManhDuc.com - law.hungthinhgroup.net - smi
HTG.VN - Thuê tài - Thuê xe - BaThanh.Net
Thương Hiệu Doanh Nghiệp là cái tên dễ nhớ, gần gũi và Thương Hiệu là mục tiêu chung của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi hội tụ Thành công - Thịnh vượng - Phồn vinh của các doanh nghiệp. Thương Hiệu Doanh Nghiệp là nơi tôn vinh và khẳng định đẳng cấp thương hiệu của doanh nghiệp thương hiệu.

Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Án oan sai: Ai làm gì được ta?

Thương thay những phận dân lành,
Nuôi quan quan quát trăm đường dân oan.

Nhìn lại những ngày Việt Minh, Việt Cộng.
Lòng dân là thế, sức dân là lực.
Giành lại độc lập, thống nhất Bắc Nam.

Dân tộc Việt Nam hiên ngang, bất khuất.
Thiêng liêng, tự hào Tổ quốc Việt Nam.

Vì dân, tiếp bước sử vàng vẻ vang.
Xử ngay những kẻ gây oan dân lành.
Hạnh phúc Nhà nước của dân, do dân.
Quang vinh giữ trọn trung hiếu dân thờ.

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án (Điều 282 BLTTDS).

Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây (Điều 283 BLTTDS):

1. Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;
2. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng;
3. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Bác bỏ Thông báo số 810/TB-VC3-V3Thông báo số 41/TB-VC4-V4

Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (Khoản 1 Điều 285 BLTTDS): Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án các cấp, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
đối với Bản án lao động phúc thẩm số 1186/2014/LĐ-PT ngày 12/9/2014
của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Người đề nghị: Nguyễn Đức Thành.     
Là: Nguyên đơn trong vụ án về “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án lao động phúc thẩm số 1186/2014/LĐ-PT ngày 12/9/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do đề nghị: Bản án lao động phúc thẩm số 1186/2014/LĐ-PT ngày 12/9/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là bản án chỉ căn cứ các tài liệu bất hợp pháp, tình tiết vô hiệu, thông tin sai sự thật mà không căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án; là bản án bị sửa chữa sau khi đã tuyên án và có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; là bản án được xét xử áp đặt theo ý chí chủ quan của những người tiến hành tố tụng và có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, có kết luận và quyết định trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Ngoài ra, trong vụ án lao động phúc thẩm số 91/2013/LĐ-PT ngày 9/12/2013 có hai quan hệ tranh chấp nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết khiếu nại tranh chấp về hành chính giữa Nguyên đơn và Tòa án trong trường hợp tranh chấp về hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tranh chấp về lao động, bất chấp pháp luật và lạm quyền, Tòa án không thu thập và không cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Nguyên đơn mà còn cố ý làm sai lệch thông tin hồ sơ vụ án.

Yêu cầu của người đề nghị: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ Bản án lao động phúc thẩm số 1186/2014/LĐ-PT ngày 12/9/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của BLTTDS.

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

- Đơn khiếu nại ngày 17/11/2014 gửi tới Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo đường bưu điện.

- Các tài liệu, chứng cứ khác xem danh sách tài liệu liệt kê tại Đơn khiếu nại - tố cáo ngày 29/10/2014 do Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết.

- Địa chỉ website công bố hồ sơ vụ án: ThuongHieuDoanhNghiep.Vn/smi.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

Nguyễn Đức Thành

Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm (Điều 284 BLTTDS sửa đổi, bổ sung):

1. Trong thời hạn một năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với những người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 285 của Bộ luật này để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

2. Trường hợp Tòa án, Viện kiểm sát hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản cho người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 285 của Bộ luật này.

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013

Người đề nghị & Người làm đơn khác theo quy định tại khoản 1 Điều 284 BLTTDS: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh;... Người biết được án oan sai này.

Điều 4. Xử lý trường hợp đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo do cá nhân, cơ quan, tổ chức khác chuyển đến

1. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 284 BLTTDS, Tòa án, Viện kiểm sát nhận được đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo của đương sự do cá nhân, cơ quan, tổ chức khác chuyển đến mà có đủ các điều kiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch này, thì thực hiện tương tự việc nhận đơn đề nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư liên tịch này và thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và đương sự biết.

2. Trường hợp đơn đề nghị, tài liệu, chứng cứ kèm theo của đương sự do cá nhân, cơ quan, tổ chức khác chuyển đến mà không có đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này, thì Tòa án, Viện kiểm sát thông báo trả lại đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự và hướng dẫn đương sự thực hiện đúng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch này; đồng thời thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã chuyển đơn đề nghị biết.

Chia sẻ FacebookTHÔNG TIN MỚI
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUẢNG CÁO - LIÊN KẾT
Võ Thuật


QUẢNG CÁO

0912 82 2628

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG HIỆU VẬN TẢI BA THÀNH
Địa chỉ: 248/25 Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.6899.6850 & 08.6899.6846 - Hotline: 0912 82 2628
Email: info@thuonghieudoanhnghiep.vn
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP